Naše licence

Členství v světové parašutistické organizaci USPA

 

Osvědčení Výcvikového střediska

V souladu s leteckým zákonem č. 225/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 49/97 Sb. o civilním letectví dle § 83 odstavec g a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., (živnostenský zákon) a jeho novelizací dle zákona 130/2008 Sb. dle § 3 byly zrušeny živnosti na provozování leteckých služeb včetně tandemových seskoků a nahrazeny osvědčeními výcvikových středisek. Pouze takové osvědčení opravňuje výcvikové středisko (nikoliv fyzickou osobu!) k provozování tandemových seskoků v souladu se zákony a bezpečnostními předpisy České Republiky.

 

Licence tandempilota a instruktora AFF

 

Naše bezpečnostní přístroje prochází pravidelnými kontrolami

 

Potvrzeni TSO standardu námi používané tandemové techniky