• Informace o poukazu

Máte vypnuté zobrazení obrázků - nelze provést vizuelní kontrolu