Evropská Liga

EVROPSKÁ PRAŠUTISTICKÁ LIGA RW – 4

EUROPEAN SKYDIVING LEAGUE

2014

Přihláška ke stažení ZDE

1. kolo Českého poháru ve skupinové akrobacii 4 členných družstev

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu mezinárodní autority European Skydiving League pořádá Dropzone Prostějov ve spolupráci s JUMP-TANDEM s.r.o. 2. kolo Moravského poháru, které je součástí Evropské parašutistické ligy v disciplíně Skupinová akrobacie RW-4.
 

datum a místo konání

27. - 29. 6. 2014 na letišti Prostějov.
 
Ve dnexh 23. 6. - 27. 6. 2014 se bude konat tréninkové soustředění z letounu, který bude použit při soutěži. Požadavky na tréninkové seskoky zašlete mailem na sport@jump-tandem.cz nebo telefonicky na č. 724 175 175 minimálně 3 dny před požadovaným termínem. 
 
Startovné je určeno ve výši  2 500,- Kč za družstvo. 
 
Cena seskoků se řídí platným ceníkem JUMP-TANDEM.
 

cíl soutěže

Cílem soutěže je určit vítěze 2. kola Moravského poháru v disciplíně skupinová akrobacie 4-členných družstev pro rok 2014, zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků ve světovém  měřítku.

všeobecná ustanovení

Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu. V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva.
Soutěžní družstva provedou celkem 6 soutěžních kol. 
Minimální počet kol  pro ukončení a vyhlášení vítězů  je stanoven na 3 (tři).
Seskoky se budou provádět z letounu L-410 Turbolet z výšky 3200 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška.
Hodnocení bude probíhat z dodaných videozáznamů podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení bude provádět delegovaní rozhodčí. 
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y).
Kategorie AAA ve které se losuje z plného Dive poolu. 
5-6 bodové seskoky.
 
Kategorie AA v které se losuje ze všech tvarů a 16 bloků 1, 2, 4, 6-9, 11, 13-15, 18-22. 
4-5 bodové seskoky.
 
Kategorie A v které se losuje ze všech tvarů a 8 bloků (2, 4, 6-9, 19, 21.) 
3-4 bodové seskoky.
 
Kategorie Rookie ve které se losuje jen ze všech tvarů. 
3 bodové seskoky. 
Kompletní divepool pro jednotlivé kategorie je možné stáhnout na http://www.euro-skyleague.com/site/divepool.php 
 

organizační pokyny

Vyplněné přihlášky závodníků (týmů) je třeba zaslat elektronicky na adresu sport@jump-tandem.cz  nejpozději do pátku 20. 6. 2014 do 18:00 hod.
Registrace závodníků (týmů) bude probíhat v pátek 27. 6. 2014 18:00-20:00 a v sobotu 28. 6. 2014 od 7:00-8:00. Uzávěrka registrací proběhne v sobotu 28. 6. 2014 v 8:15 hodin. 
Zveřejnění soutěžních sestav proběhne v pátek 27. 6. 2014  po 19 hodině.
Zúčastnit se může závodník (min. kategorie B), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP, ZP, postroje, přístroje AAD a pojištění padáku.
Startovné činí 2.500 ,- Kč za družstvo (platí se při registraci). 
Požadavky na ubytování zasílejte emailem na bar@jump-tandem.cz nebo volejte 724 313 525, popřípadě 724 175 175.  Možnost ubytování  přímo na letišti kapacita cca 50 lůžek.
Stravování: k dispozici je na letišti  restaurace  JUMP-BAR s teplou stravou po celý den.
Seskoky se platí před soutěží.
Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI který byl porušen spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
V souladu s pravidly ESL General rules ver. 2010.2 
- při soutěži není oficiální tréninkový seskok
- rejump a/nebo tiebrake jump nejsou zahrnuty ve startovném a musí být hrazeny zvlášť
- neuskutečněné seskoky budou refundovány
- startovné není refundovatelné
 

program

Pondělí 23. 6. 2014 – Pátek 27. 6. 2014
10,00 – 18,00 hod tréninkové seskoky po dohodě
Pátek 27. 6. 2014
18,00 hod. elektronicky ukončení zasílání přihlášek 
Pátek 27. 6. 2014
18,00 - 20,00 hod letiště Prostějov registrace soutěžících
Sobota 28. 6. 2014
07,00 - 08,00 letiště Prostějov registrace soutěžících
8,15 hod. letiště Prostějov ukončení registrace soutěžících
08,00 – 20,00 hod letiště Prostějov soutěžní seskoky
V případě, že závod bude ukončen v sobotu 21. 6. 2014, proběhne ve večerních hodinách              i vyhlášení výsledků.
Neděle 29. 6. 2014
08,00 – 18,00 hod letiště Prostějov soutěžní seskoky
Po ukončení soutěže letiště Prostějov nástup a vyhlášení výsledků
 
Pro hladší průběh registrace zašlete přihlášku družstva předem na adresu:
sport@jump-tandem.cz
nejpozději však do pátku 20. 6. 2014.
Objednat tandem v dárkovém balení

ONLINE REZERVACE tandemových seskoků

kalendář všech seskoků »

Aktuality

Pro sportovní parašutisty

Chceš-li být informován prostřednictvím SMS o novinkách, změnách termínů, počasí nebo důležitých akcích na DZ Prostějov, napiš nám své mobilní číslo na email dlouhy@dropzoneprostejov.com více »

zobrazit všechny ›