ESL 2013 - Evropská liga

EVROPSKÁ PRAŠUTISTICKÁ LIGA RW – 4

EUROPEAN SKYDIVING LEAGUE 2013

 

1. kolo Českého poháru ve skupinové akrobacii 4 členných družstev

 

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu mezinárodní autority European Skydiving League pořádá Dropzone Prostějov 1. kolo Českého poháru, které je součástí Evropské parašutistické ligy v disciplíně Skupinová akrobacie RW-4.

datum a místo konání

17. - 19. 5. 2013 na letišti Prostějov.

cíl soutěže

Cílem soutěže je určit vítěze  1.kola  Českého  poháru  v    disciplíně  skupinová    akrobacie 4-členných družstev pro rok 2013, zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků ve světovém  měřítku.

všeobecná ustanovení

Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu. V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva.

Soutěžní družstva provedou  celkem 6 soutěžních kol.

Minimální počet kol  pro ukončení a vyhlášení vítězů  je stanoven na 1 (jedno).

Seskoky se budou provádět z letounu L-410 Turbolet z výšky 4000 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška.

Hodnocení bude probíhat z dodaných videozáznamů podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení budou provádět delegovaní rozhodčí.

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y).

Kategorie AAA ve které se losuje z plného Dive poolu.

5-6 bodové seskoky.

Kategorie AA v které se losuje ze všech tvarů a bloků 1, 2, 4, 6-9, 11, 13-15, 18-22.

4-5 bodové seskoky.

Kategorie A v které se losuje ze všech tvarů a bloků (2, 4, 6-9, 19, 21.)

3-4 bodové seskoky.

Kategorie Rookie ve které se losuje jen ze všech tvarů.

3 bodové seskoky.

Kompletní divepool pro jednotlivé kategorie je možné stáhnout na http://www.euro-skyleague.com/site/divepool.php

organizační pokyny

Vyplněné přihlášky závodníků (týmů) je třeba zaslat elektronicky na adresu dlouhy@dropzoneprostejov.com  nejpozději do pátku 10. 5. 2013 do 18:00 hod.

Registrace závodníků (týmů) bude probíhat v pátek  17. května 2013 18:00-20:00 a v sobotu 18. 5. 2013 od 7:30-8:30. Uzávěrka registrací proběhne v sobotu 17. 5. 2013 v 8:30 hodin.

Zveřejnění soutěžních sestav proběhne v pátek 17. 5. 2013  po 19 hodině.

Zúčastnit se může závodník (min. kategorie B), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP, ZP, postroje, přístroje AAD a pojištění padáku.

Startovné činí 2.500 ,- Kč za družstvo (platí se při registraci).

Požadavky  na  ubytování zasílejte emailem na obchod@jump-tandem.cz nebo volejte 724 313 525, popřípadě 724 175 175.  Možnost ubytování  přímo na letišti kapacita cca 50 lůžek.

Ceník ubytování:

Typ  ubytování                                      Cena za osobu/noc

VIP pokoj                                                       270,- Kč

Sportovbní pokoj                                            180,- Kč

Kempové spaní                                                 70,- Kč 

Stravování: k dispozici je na letišti  restaurace  JUMP-BAR s teplou stravou po celý den.

Seskoky všech členů týmu za zvýhodněnou cenu 290,- Kč. Seskoky se platí před soutěží.

Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI který byl porušen spolu s vkladem 500,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

V souladu s pravidly ESL General rules ver. 2010.2

-       při soutěži není oficiální tréninkový seskok

-       rejump a/nebo tiebrake jump nejsou zahrnuty ve startovném a musí být hrazeny zvlášť

-       neuskutečněné seskoky budou refundovány

-       startovné není refundovatelné

program

Pátek 17. 5. 201314:00

14,00 - 20,00 hod        letiště Prostějov         tréninkové seskoky

18,00 - 20,00 hod        letiště Prostějov          registrace soutěžících

Sobota 18. 5. 2013      

07,30 - 08,30               letiště Prostějov          registrace soutěžících

8,30 hod.                     letiště Prostějov          ukončení registrace soutěžících

09,00 – 19,00 hod       letiště Prostějov          soutěžní seskoky       

20,30                           letiště  Prostějov        nástup a vyhlášení výsledků

od 21,00                      restaurace JUMP-BAR          večírek

Neděle 19.5.2011      

09,00 – 14,00 hod       letiště Prostějov                     náhradní termín

Propozice a registrace.

 

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva obrany:

Objednat tandem v dárkovém balení

ONLINE REZERVACE tandemových seskoků

kalendář všech seskoků »

Aktuality

Pro sportovní parašutisty

Chceš-li být informován prostřednictvím SMS o novinkách, změnách termínů, počasí nebo důležitých akcích na DZ Prostějov, napiš nám své mobilní číslo na email dlouhy@dropzoneprostejov.com více »

zobrazit všechny ›